Thủ tục nhận giải

  • Khách hàng trúng thưởng phải xuất trình máy điện thoại có số imei 1 trùng với số imei công bố giải thưởng.
  • Ban tổ chức sẽ gọi điện thông báo cho người trúng thưởng theo số điện thoại trên dữ liệu kích hoạt bảo hành điện tử. Trường hợp số điện thoại không liên lạc được trong vòng 07 (Bảy) ngày kể từ thời điểm cuộc gọi đầu tiên, giải thưởng sẽ hết hiệu lực.

Các quy định khác

  • Các giải thưởng trên không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, không bao gồm mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận thưởng, kể cả thuế VAT, thuế thu nhập không thường xuyên khi nhận thưởng.
  • Công Ty CP Masscom Việt Nam có quyền sử dụng tên và hình ảnh của người trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.
  • Công Ty CP Masscom Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khách hàng cung cấp không đúng, không chính xác, hoặc có sự nhầm lẫn, lừa dối; hoặc địa chỉ, số điện thoại trên dữ liệu kích hoạt bảo hành điện tử không liên lạc được.
  • Thời gian chương trình quay số trúng thưởng có thể thay đổi theo kế hoạch của BTC.
  • Mọi quyết định cuối cùng về giải thưởng do Công Ty CP Masscom Việt Nam quyết định mà không phải thông qua bất cứ cá nhân tham gia chương trình nào.

Main Menu