Ứng dụng quản lý trẻ trên internet

500.000

In stock

Phụ huynh có thể giám sát an toàn cho thiết bị của con thông qua app được cài trên thiết bị điện thoại của phụ huynh. Cụ thể:

  • Kiểm soát thời gian sử dụng: Cài đặt giới hạn thời gian sử dụng laptop theo ngày, theo giờ. Nhận biết thời gian học sinh dành cho từng hoạt động học tập trong ngày
  • Kiểm soát website: cho phép truy cập hoặc chặn các website có nội dung không phù hợp
  • Kiểm soát ứng dụng: cho phép hoặc không cho phép con sử dụng các ứng dụng có trên laptop.
  • Định vị: cho phép phụ huynh biết được vị trí chính xác của laptop. Phụ huynh có thể bấm chọn “Khóa thiết bị” để laptop luôn bị khóa màn hình, không thể sử dụng.
  • Lịch sử truy cập: giúp phụ huynh nắm được lịch sử truy cập website của học sinh. Phụ huynh có thể truy cập vào các link đó bằng cách bấm và giữ tên website. Tất cả các link đều được lưu lên server 5 phút 1 lần. Với những link đã lưu trên server, dù học sinh xóa lịch sử truy cập, phụ huynh vẫn có thể kiểm soát.

Giới thiệu sản phẩm

Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của phụ huynh nhằm quản lý học tập và hoạt động sử dụng laptop của trẻ. 

Phụ huynh có thể giám sát an toàn cho thiết bị của con thông qua app được cài trên thiết bị điện thoại của phụ huynh. Cụ thể:

  • Kiểm soát thời gian sử dụng: Cài đặt giới hạn thời gian sử dụng laptop theo ngày, theo giờ. Nhận biết thời gian học sinh dành cho từng hoạt động học tập trong ngày
  • Kiểm soát website: cho phép truy cập hoặc chặn các website có nội dung không phù hợp
  • Kiểm soát ứng dụng: cho phép hoặc không cho phép con sử dụng các ứng dụng có trên laptop.
  • Định vị: cho phép phụ huynh biết được vị trí chính xác của laptop. Phụ huynh có thể bấm chọn “Khóa thiết bị” để laptop luôn bị khóa màn hình, không thể sử dụng.
  • Lịch sử truy cập: giúp phụ huynh nắm được lịch sử truy cập website của học sinh. Phụ huynh có thể truy cập vào các link đó bằng cách bấm và giữ tên website. Tất cả các link đều được lưu lên server 5 phút 1 lần. Với những link đã lưu trên server, dù học sinh xóa lịch sử truy cập, phụ huynh vẫn có thể kiểm soát.

     Bộ lọc “lướt web an toàn và tìm kiếm an toàn” luôn bật sẵn giúp học sinh truy cập website 1 cách an toàn.

Main Menu

Ứng dụng quản lý trẻ trên internet