Driver – Notebook L133

Driver Notebook L133

  Category Device Name Operating System Size Link

Download

1 Chipset Intel Chipset Windows 10 (64-bit) 2.73 MB DOWNLOAD
2 Graphics Graphic GFX 205 MB DOWNLOAD
3 Network Wifi 168 MB DOWNLOAD
4 Bluetooth 11.9 MB DOWNLOAD
5 Card Realtek Card Reader 17.7 MB DOWNLOAD
6 Chipset HID Event Filter Driver (Human Interface Device)

(Thiết bị tương tác: chuột, bàn phím, …)

1.13 MB DOWNLOAD
7 Motherboard Intel Dynamic Platform and Thermal Framework 29.1 MB DOWNLOAD
8 Intel® Ready Mode Technology

(Hỗ trợ tính năng sleep)

19.3 MB DOWNLOAD
9 Low Power Sub-System 2.61 MB DOWNLOAD
10 Other Processor Power Management

(Tối ưu hóa hiệu suất và hiệu năng)

427 KB DOWNLOAD
11 Intel® Trusted Execution Engine

(Tính năng bảo mật Secure Boot)

70.4 MB DOWNLOAD
Trọn bộ Driver Notebook L133 DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu