Driver – Notebook L133 2019

Driver Notebook L133 2019

1 Chipset Intel Chipset Windows 10 (64-bit) 4.68 MB DOWNLOAD
2 Graphics Graphic GFX 365 MB DOWNLOAD
3 Motherboard Intel Dynamic Platform and Thermal Framework 8.05 MB DOWNLOAD
4 Serial I/O
(Các kết nối vào ra)
2.46 MB DOWNLOAD
5 Intel® Trusted Execution Engine
(Tính năng bảo mật Secure Boot)
56.1 MB DOWNLOAD
6 HID Event Filter Driver
(Thiết bị tương tác: chuột, bàn phím, …)
1.19 MB DOWNLOAD
7 Network Wifi 289 MB DOWNLOAD
8 Bluetooth 103 MB DOWNLOAD
9 Card Realtek Card Reader 12.1 MB DOWNLOAD
10 Audio Realtek audio codec
(Bộ giải mã âm thanh)
14.4MB DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu