Bảng giá linh phụ kiện – Điện thoại thông minh

Juno Series

STT Model Main Màn hình Cảm ứng Pin Camera trước Camera sau Củ sạc Cáp sạc USB
(Bo mạch) (LCD) (TP)
1 JUNO Q3 600,000 220,000 120,000 100,000 25,000 50,000 25,000 20,000
2 JUNO Q5 550,000 250,000 150,000 100,000 30,000 60,000 25,000 15,000
3 JUNO Q5 PLUS 800,000 250,000 150,000 100,000 30,000 100,000 25,000 15,000
4 JUNO Q6 600,000 250,000 150,000 100,000 30,000 50,000 25,000 15,000
5 JUNO S6 1,200,000 Nguyên bộ 450,000 150,000 60,000 180,000 25,000 15,000
6 JUNO Q7 600,000 250,000 150,000 100,000 30,000 Chính: 60,000 25,000 15,000
Phụ: 20,000

N Series

STT Model Main Màn hình Cảm ứng Pin Camera trước Camera sau Củ sạc Cáp sạc USB
(Bo mạch) (LCD) (TP)
1 N1 500,000 250,000 120,000 100,000 50,000 80,000 25,000 15,000
2 N3 550,000 250,000 120,000 100,000 30,000 60,000 25,000 15,000
3 N435 450,000 150,000 100,000 60,000 20,000 25,000 20,000 15,000
4 N515 580,000 320,000 120,000 75,000 30,000 60,000 25,000 15,000
5 N525 580,000 320,000 120,000 75,000 40,000 80,000 30,000 15,000
6 N535 550,000 300,000 100,000 80,000 40,000 80,000 25,000 15,000
7 N558 670,000 350,000 150,000 100,000 35,000 80,000 30,000 15,000
8 N660S 720,000 550,000 160,000 120,000 40,000 120,000 30,000 15,000
9 N668 750,000 450,000 180,000 100,000 60,000 160,000 40,000 20,000
10 LT52 850,000 250,000 150,000 100,000 30,000 60,000 20,000 10,000

X Series

STT Model Main Màn hình Cảm ứng Pin Camera trước Camera sau Củ sạc Cáp sạc USB
(Bo mạch) (LCD) (TP)
1 X1 550,000 200,000 120,000 120,000 25,000 50,000 25,000 15,000
2 X5 650,000 Nguyên bộ 450,000 150,000 80,000 100,000 25,000 15,000
3 X6 700,000 350,000 150,000 100,000 40,000 100,000 25,000 15,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu