Driver Masstel Notebook

06/03/2018

Driver Masstel Notebook

 

Bạn đang cần giúp đỡ?

 

1. Liên hệ để sửa chữa:

Quý khách có thể liên hệ với các Trung tâm Bảo hành & sửa chữa các sản phẩm của Masstel “tại đây” .

 

2. Hỗ trợ khách hành qua điện thoại:

Nếu có bất kỳ thắc mắc về sản phẩm của Masstel, xin vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 54 54 70

 

Hãy lựa chọn sản phẩm và các Driver muốn tải

Driver Notebook L133

 

Category

Device Name

Operating System

Size

Download

1

Chipset

Intel Chipset

Windows 10 (64-bit)

2.73 MB

2

Graphics

Graphic GFX

205 MB

3

Network

Wifi

168 MB

4

Bluetooth

11.9 MB

5

Card

Realtek Card Reader

17.7 MB

6

Chipset

HID Event Filter Driver (Human Interface Device)

(Thiết bị tương tác: chuột, bàn phím, …)

1.13 MB

7

Motherboard

Intel Dynamic Platform and Thermal Framework

29.1 MB

8

Intel® Ready Mode Technology

(Hỗ trợ tính năng sleep)

19.3 MB

9

Low Power Sub-System

2.61 MB

10

Other

Processor Power Management

(Tối ưu hóa hiệu suất và hiệu năng)

427 KB

11

Intel® Trusted Execution Engine

(Tính năng bảo mật Secure Boot)

70.4 MB