• Chính sách bảo hành Laptop Masstel
    Chính sách bảo hành Laptap Masstel 2018
  • Chính sách bảo hành Masstel
    Với mong muốn đưa các thiết bị thông tin liên lạc công nghệ cao, hiện đại, có chất lượng sản phẩm cao, dịch vụ tốt và giá cả phù hợp đến được với mọi người dân Việt Nam, công ty Cổ Phần Masscom Việt Nam đã ra mắt thương hiệu điện thoại di động Masstel. Nguyên tắc hành động của Masscom là “sáng tạo cho cuộc sống tốt hơn”
  • Quy định bảo hành Masstel
    Với mong muốn đưa các thiết bị thông tin liên lạc công nghệ cao, hiện đại, có chất lượng sản phẩm cao, dịch vụ tốt và giá cả phù hợp đến được với mọi người dân Việt Nam, công ty Cổ Phần Masscom Việt Nam đã ra mắt thương hiệu điện thoại di động Masstel. Nguyên tắc hành động của Masscom là “sáng tạo cho cuộc sống tốt hơn”